Nieuws

Mijn ervaringen als stagiaire bij Juventum »

Vacature Eleos Ede Juventum

Op Juventum werk je in een heel fijn en gezellig team. Ik heb in verschillende teams gewerkt, maar de sfeer en het onderling vertrouwen is hier heel goed. Begeleiding door een professional Bij Juventum werk je in dag- en avonddiensten. Hierbij sta je als stagiaire altijd naast een collega, een echte professional. Tijdens een dagdienst […]

Lees verder »

Werknemer Eleos ontwikkelt methode voor suïcidepreventie »

Jonneke ontwikkelde daarvoor een instructiekaart De instructiekaart geeft praktisch houvast om: suïcidaal gedrag te signaleren, contact te maken en signalen te bespreken met de bewoner en deze naar passende zorg te leiden. We trainden de begeleiders van de woonvormen In het voorjaar van 2021 vond een pilot plaats bij Espalier in Kesteren en Siloam Ede. […]

Lees verder »

Stageverhaal van derdejaars studente Social Work Elisabeth »

social work stage

Mijn naam is Elisabeth Mussche, derdejaars studente Social Work. Het afgelopen jaar heb ik stage gedaan op de beschermde woonvorm ‘Regenboogh’ in Ermelo. Hier heb ik (deels) een inkijkje gekregen hoe het leven eruit ziet voor mensen met een psychische aandoening. Op Regenboogh kwam ik een veelzijdig zorgaanbod tegen. Zo bood ik bij de ene […]

Lees verder »

Even voor­stel­len: Jan­nie­ke Prins »

Om­dat ik in ver­schil­len­de teams heb ge­werkt en ook ver­schil­len­de rol­len bin­nen de teams heb ge­had, heb ik veel mee­ge­kre­gen van de werk­sfeer en de prak­ti­sche om­stan­dig­he­den. Ele­os is een mooie or­ga­ni­sa­tie, en te­ge­lijk denk ik ook dat er nog ruim­te is voor ver­be­te­ring. Daar­om sprak de va­ca­tu­re voor de OR mij aan. Ik vind […]

Lees verder »