Nieuws

Basispsycholoog Arie Boven over EMDR Remote »

Handig en snel samenwerken via EMDR Remote en Zoom Hoe werkt EMDR Remote? Voor een behandelsessie spreek ik de cliënt via Zoom. Met mijn Psylarisaccount genereer ik een link, die ik via de chatfunctie van Zoom deel met de cliënt. Is de cliënt in dezelfde sessie, dan kan ik de applicatie op zijn of haar […]

Lees verder »

‘Aandacht’, bijbelpodcast voor zorgmedewerkers »

‘Aandacht’, vanaf eind april 2022 in wekelijkse afleveringen te beluisteren, is het initiatief van zorgorganisatie Leliegroep en de missionaire organisatie IZB. De podcast biedt een korte overdenking (7 minuten luistertijd) geschreven en ingesproken door mensen uit de zorg: geestelijk verzorgers, afdelingshoofden, verpleegkundigen, activiteitenbegeleiders. Als mede-ontwikkelaar van de veelbeluisterde bijbelpodcast Eerst Dit heeft de IZB inmiddels […]

Lees verder »

Sa­men­wer­kings­ver­band gz-op­lei­ding re­gio Zwol­le van start »

De sa­men­wer­king is be­doeld om de kwa­li­teit van op­lei­den te ver­be­te­ren Dat wordt ge­daan door ver­bre­ding van de op­lei­ding en werk­er­va­ring in de re­gio. Zo­dat we goe­de pro­fes­si­o­nals voor de ver­schil­len­de in­stel­lin­gen/sec­to­ren kun­nen op­lei­den. Bij­ko­mend voor­deel is ver­ster­king van de sa­men­wer­king tus­sen de in­stel­lin­gen. Ook lan­de­lijk is de­ze ont­wik­ke­ling van (in­ter­sec­to­ra­le) sa­men­wer­kings­ver­ban­den te zien; de­ze […]

Lees verder »

Mijn ervaringen als stagiaire bij Juventum »

Vacature Eleos Ede Juventum

Op Juventum werk je in een heel fijn en gezellig team. Ik heb in verschillende teams gewerkt, maar de sfeer en het onderling vertrouwen is hier heel goed. Begeleiding door een professional Bij Juventum werk je in dag- en avonddiensten. Hierbij sta je als stagiaire altijd naast een collega, een echte professional. Tijdens een dagdienst […]

Lees verder »

Werknemer Eleos ontwikkelt methode voor suïcidepreventie »

Jonneke ontwikkelde daarvoor een instructiekaart De instructiekaart geeft praktisch houvast om: suïcidaal gedrag te signaleren, contact te maken en signalen te bespreken met de bewoner en deze naar passende zorg te leiden. We trainden de begeleiders van de woonvormen In het voorjaar van 2021 vond een pilot plaats bij Espalier in Kesteren en Siloam Ede. […]

Lees verder »

Stageverhaal van derdejaars studente Social Work Elisabeth »

social work stage

Mijn naam is Elisabeth Mussche, derdejaars studente Social Work. Het afgelopen jaar heb ik stage gedaan op de beschermde woonvorm ‘Regenboogh’ in Ermelo. Hier heb ik (deels) een inkijkje gekregen hoe het leven eruit ziet voor mensen met een psychische aandoening. Op Regenboogh kwam ik een veelzijdig zorgaanbod tegen. Zo bood ik bij de ene […]

Lees verder »

Even voor­stel­len: Jan­nie­ke Prins »

Om­dat ik in ver­schil­len­de teams heb ge­werkt en ook ver­schil­len­de rol­len bin­nen de teams heb ge­had, heb ik veel mee­ge­kre­gen van de werk­sfeer en de prak­ti­sche om­stan­dig­he­den. Ele­os is een mooie or­ga­ni­sa­tie, en te­ge­lijk denk ik ook dat er nog ruim­te is voor ver­be­te­ring. Daar­om sprak de va­ca­tu­re voor de OR mij aan. Ik vind […]

Lees verder »