Het verhaal van senior sociaal werker Marjolijn

‘In verbinding zijn met de ander vanuit de Bijbelse waar- en wijsheden geven meerwaarde aan je werk.’

Als senior sociaal werker ggz bij de Sandeling Eleos heb ik een uitdagende baan. Het is eigenlijk in 2 delen opgesplitst namelijk het intensief werken met onze bewoners en daarnaast een aantal overstijgende taken. Als persoonlijk begeleider ben ik verantwoordelijk voor het coördineren van de zorg van een aantal bewoners. Een persoonlijk begeleider heeft het meest intensieve contact met de bewoners. Met de bewoners stel ik dan ook een herstelplan op waaraan we door leerdoelen werken vanuit de herstel ondersteunende zorg.

‘Eén van de mooiste uitdagingen’

Als sociaal werker bij Eleos kun je het verschil maken in het leven van een bewoner. Hoe krijg je ze gemotiveerd om te werken aan hun herstel. Hoe betrekt je hierbij geloof en identiteit. Dit is een van de mooiste uitdagingen omdat geloof vaak zo verweven is met de problematiek van bewoners.

De levensbeschouwelijke worstelingen, waar zij mee te maken hebben, bespreekbaar kunnen maken, de zingevingsvragen, de hoop ook vanuit Gods Woord en hoe dit concreet in het dagelijkse leven een plek te geven is intens waardevol. Niet alleen de persoonlijke begeleidingsgesprekken zijn waardevol, ook de gesprekken met andere bewoners waar mee je werkt tijdens je dienst bijvoorbeeld een contactmoment of contact tijdens het doen van een activiteit, als samen koken met een bewoner.

‘Op zoek naar verbinding met collega’s en bewoners’

De overstijgende taken hebben betrekking op het functioneren van de woonvorm als geheel en is divers. Ik maak deel uit van de sollicitatiecommissie en ben verantwoordelijk voor het voeren van sollicitatiegesprekken. Daarnaast zit ik in de kennismakings- en intakecommissie, waarin we gesprekken voeren met mogelijk nieuwe bewoners. Als identiteitscommissie hebben we de taak om de identiteit van Eleos gestalte te geven in de woonvorm. Dit doen we door visiebijeenkomst met het team rond een bepaald thema, met hieraan sluitend een themabijeenkomst met bewoners. We verzorgen ook de openingen bij vergaderingen waarbij we met elkaar stilstaan rondom een Bijbelgedeelte.

Ik ben een mensen mens en altijd op zoek naar verbinding met de ander. Of dat nu een collega of een bewoner is, in contact zijn met elkaar geeft meerwaarde aan het leven.

Marjolijn is senior sociaal werker bij Eleos
Heeft mijn verhaal jou geïnspireerd voor een baan bij Eleos?

Bekijk dan of één van onze vacatures bij jou past.

vacatures bekijken