Het verhaal van orthopedagoog Renske den Breejen

‘Omdat ik een stukje mag meelopen met ouders, kind en jongere in de zoektocht naar hun talenten en weg naar volwassenheid met een fijn team van leuke collega’s!’

Ik werk als orthopedagoog bij de ambulante jeugdzorg bij Eleos. Dat betekent dat ik intakes met kinderen en jongeren met hun ouders doe om de klachten te inventariseren, de hulpvraag te formuleren en mee te denken in het vervolgtraject. Verder voer ik diagnostiek uit, zoals intelligentieonderzoeken, ontwikkelingsanamneses en de ADOS wat helpt om meer richting te geven aan een behandelvorm.

‘De jongere, ouders én school betrekken’

Als behandelaar geef ik met name cognitieve gedragstherapie en daarbij komen verschillende problematieken langs zoals autisme, ADHD, angst- en dwangproblematiek, stemmingsstoornissen. De leeftijden variëren tussen de 4 en 18 jaar waarbij ik ook met ouders samenwerk. In mijn functie bij Eleos ben ik daarnaast regelmatig aanwezig op een middelbare school waar behandelingen met de jongere op school plaatsvindt zodat zij geen extra tijd kwijt zijn aan het reizen van en naar Eleos en daardoor lessen missen. Het voordeel hiervan is dat er nauw contact is met de betrokken leerkrachten en hulpverleners op school. Op die manier wordt gewerkt aan een gezamenlijk plan waarbij zowel de jongere, ouders als school betrokken zijn.

‘De leukste doelgroep’

Verder denk ik intern mee in het Jeugd Inhoudelijk Platform waarbij ik een bijdrage hoop te kunnen leveren aan de vergroting van kennis en expertise binnen de organisatie aan de specifieke en wat mij betreft ook leukste doelgroep: jeugd!

Renske den Breejen is orthopedagoog bij Eleos
Heeft mijn verhaal jou geïnspireerd voor een baan bij Eleos?

Bekijk dan of één van onze vacatures bij jou past.

vacatures bekijken