Werknemers

Eleos ontwikkelt nieuwe zelfhulpmodule »

Dit is de reden van deze module Veel werkgevers geven aan dat ze bezorgd zijn over de financiële fitheid van hun medewerkers. Denk aan zorgen over de hoge inflatie, stijgende energie- en brandstofkosten. Naast financiële zorgen, ervaren ook veel mensen zorgen over hun gezondheid, het milieu en de oorlog in Oekraïne. Werkgevers vragen zich af […]

Lees verder »

Help! Ik werk al 16 jaar bij Eleos. »

Met de vakantie in aantocht nam ik even de tijd om mijn jubileum te overdenken. Want, ik ben juist wél van nieuwe uitdagingen, van afwisseling en van ontwikkelen. Ik heb dat zelfs ook nodig om lekker en met plezier te werken. Van woonbegeleider tot projectleider e-health Ik had zelf dus 16 jaar geleden ook niet […]

Lees verder »

Slagroom op de taart #vakantieverhalen »

Op maandag 5 juni vertrokken we met 2 Volkswagenbussen. Met 8 personen in elke bus, tig koffers en een hoop gezonde spanning reden we rond 10.00 uur weg. Mijn moeder zei vroeger altijd: “de vakantie begint zodra je onderweg gaat.” In de loop der jaren ging ik regelmatig mee met cliënten naar afspraken met de […]

Lees verder »

Al­lard Sierks­ma ge­di­plo­meerd als Kli­nisch Psy­cho­loog »

Dit is de af­ron­ding van 4 mooie vrucht­ba­re op­lei­dings­ja­ren bij Ele­os, St Jans­dal zie­ken­huis en Psytrec. Allard is nu of­fi­ci­eel ge­re­gi­streerd als spe­ci­a­list en als KP werk­zaam op onze locatie in Hoe­ve­la­ken. Daarnaast is Allard ook  Hoofd Psy­cho­di­a­gnos­tiek en als Zorg­pro­gram­ma­lei­der Per­soon­lijk­heids­stoor­nis­sen. Ook le­ver­de hij een be­lang­rij­ke bij­dra­ge aan het we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek naar Gods­beel­den en […]

Lees verder »

Collega Menno Norden levert een bijdrage aan het boek Hoarding »

Onze collega Menno Norden leverde een bijdrage aan dit boek Menno leverde vooral een bijdrage vanuit zijn functie als gz-spycholoog. Hilde Verdijk, Klazien Lambregtse, Annelie Brummer, Ingrid Tielemans en Divya van den Berg schreven dit boek. Zij zijn allemaal professional organisers en gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met verzameldwang. Nog even wat achtergrond bij hoarding […]

Lees verder »

Corina de Waard-Zwemer vind je dit keer op onze advertenties »

Dit is waarom Corina bij Eleos werkt Samen met kinderen, jongeren, hun ouders en collega’s zoeken naar antwoord op vragen zoals: Welke last wordt ervaren? Hoe verloopt de ontwikkeling? Welke belangrijke anderen staan er om de hulpvragers heen? Op welke manier speelt geloven een rol? Deze vragen samen bespreken en beantwoorden maakt voor mij het […]

Lees verder »

Artikel Allard Sierksma van Eleos: 'verwoorden wat nog niet gevoeld kan worden' »

Daar gebruikt Allard Sierksma een album van Marcus Mumford voor (leadzanger van de band Momford & Sons). Allard Sierksma is klinisch psycholoog bij Eleos en docent diagnostiek van complexe psychopathologie RINO Utrecht. Het eerste soloalbum van Marcus Mumford is namelijk een indrukwekkend getuigenis over vroegkinderlijk trauma en zijn weg tot vergeving. Aan de hand van […]

Lees verder »

Geslaagde introductiedag nieuwe werknemers »

Of zoals één van onze nieuwe collega’s het omschreef: ‘De in­tro­duc­tie­dag voor nieu­we me­de­wer­kers was op een in­te­res­san­te en in­ter­ac­tie­ve ma­nier vorm­ge­ge­ven. Mooi om op de­ze ma­nier col­le­ga’s van ver­schil­len­de af­de­lin­gen te ont­moe­ten en de or­ga­ni­sa­tie be­ter te le­ren ken­nen!’ We he­ten al­le nieu­we col­le­ga’s har­te wel­kom. Heel veel suc­ces en werk­ple­zier!  Ben je zelf […]

Lees verder »

Basispsycholoog Arie Boven over EMDR Remote »

Handig en snel samenwerken via EMDR Remote en Zoom Hoe werkt EMDR Remote? Voor een behandelsessie spreek ik de cliënt via Zoom. Met mijn Psylarisaccount genereer ik een link, die ik via de chatfunctie van Zoom deel met de cliënt. Is de cliënt in dezelfde sessie, dan kan ik de applicatie op zijn of haar […]

Lees verder »

Werknemer Eleos ontwikkelt methode voor suïcidepreventie »

Jonneke ontwikkelde daarvoor een instructiekaart De instructiekaart geeft praktisch houvast om: suïcidaal gedrag te signaleren, contact te maken en signalen te bespreken met de bewoner en deze naar passende zorg te leiden. We trainden de begeleiders van de woonvormen In het voorjaar van 2021 vond een pilot plaats bij Espalier in Kesteren en Siloam Ede. […]

Lees verder »