Sa­men­wer­kings­ver­band gz-op­lei­ding re­gio Zwol­le van start »

De sa­men­wer­king is be­doeld om de kwa­li­teit van op­lei­den te ver­be­te­ren Dat wordt ge­daan door ver­bre­ding van de op­lei­ding en werk­er­va­ring in de re­gio. Zo­dat we goe­de pro­fes­si­o­nals voor de ver­schil­len­de in­stel­lin­gen/sec­to­ren kun­nen op­lei­den. Bij­ko­mend voor­deel is ver­ster­king van de sa­men­wer­king tus­sen de in­stel­lin­gen. Ook lan­de­lijk is de­ze ont­wik­ke­ling van (in­ter­sec­to­ra­le) sa­men­wer­kings­ver­ban­den te zien; de­ze […]

Lees verder »